Slovo Parrésia je řecké novozákonní slovo, které podle Součkova Řecko-českého slovníku k Novému zákonu znamená: otevřenost řeči, svoboda slova, veřejnost, neohroženost, upřímnost vůči lidem, radostná důvěra vůči Bohu. Podtitul Ráj srdce a Labyrint světa vyjadřuje hlavní koncepci letního festivalu Parrésia, tedy bohoslužby jakožto ráje srdce a divadla jako labyrintu světa. Navazuje také na středověkou souvislost divadla a bohoslužby, kdy komedianti hrávali na prostranstvích vedle kostelů. Základní kámen této akci položil farář českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách Štěpán Hájek, dramaturg a šéf Centra experimentálního divadla v Brně Petr Oslzlý a děkan difa JAMU, bývalý šéf činohry Národního divadla v Praze Josef Kovalčuk. První ročník festivalu byl v roce 1995, během let festival získal určitou tradici a pokračoval až do roku 2000. V roce 2001 vznila odmlka, způsobená přesunutím působiště faráře Štěpána Hájka do Brna-Husovic. Protože se Parrésia stala mezi herci i diváky oblíbenou akcí, můžeme se společně těšit na její 10. jubilejní ročník (2005).