30. 6. začátek v 9,00
Bohoslužba - Den po dni vynáší řeč a noc po noci ukazuje umění
VARHANNÍ KONCERT - skladby autorů J. S. Bacha, Pachelbella, G. P. Telemanna, hraje Peter Morée, Utrecht

14. 7. začátek v 9,00
Bohoslužba - Dobré jen věci bráti budeme od Boha, zlých pak nebudeme přijímati?
NEŠŤASTNÉ SVATBY - Studio Dům při CED - Divadle Husa na provázku, Brno, scénář a režie Eva Tálská

14. 7. začátek v 9,00
Bohoslužba - Duch můj stane uprostřed vás
VIVAT COMENIUS - Alfred Strejček, Štěpán Rak, Praha

3. 8. začátek ve 20,00
OŘÍŠKY PRO ČERNÉHO PAPOUŠKA
aneb Hedvábná chvíle večerní verše, úsměvné prózy a fiktivní dialogy Jana Skácela v přednesu Ireny Hýskové a Radima Vašinky, divadlo Orfeus Praha

4. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte
POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH - Putující královská divadelní společnost Orfeus principála Vincence Orfea Kočvary

11. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - Jednoho každého dílo zjeveno bude
BALADA STRAŠLIVÁ O JAKUBU KRČÍNOVI A O TOM, KTERAK S ČERTEM BRÁZDU VYVORAL - divadlo Continuo Vodňany

17. 8. začátek ve 20,00
BLÍZKO BOHU, BLÍZKO KOSTI - video-filmy Petra Barana z Burjatska a odjinud

18. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - Přistupujíce ke kameni živému
OBJEKT - toto léto před kostelem, sochař Jan Šimek

25. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus

ve 14,30 Studánka Páně
(tradiční shromáždění v lese na místě tajných ev. schůzek z doby protireformace) káže a přednáší na téma "Budoucnost křesťanství v české společnosti" Pavel Smetana, synodní senior ČCE

OBRAZY MÍLY DOLEŽELOVÉ - ze soukromých sbírek hornodubeneckých farníků (výstava na farním dvoře - každou neděli po skončení programu)

Akce je pořádána za finanční podpory MK ČR