29. 6. začátek v 9,00
Bohoslužba - Víte, že léto je blízko
VARHANNÍ KONCERT - hraje Dagmar Nekvindová, studentka Církevní konzervatoře Kroměříž
VERNISÁŽ - fotografie Miroslava Urbana

12. 7. začátek ve 20,00
JAN MOŠTĚK: VYPRÁVĚNÍ O JOSEFU MÁNESOVI
Krytové divadlo Orfeus, Praha

13. 7. začátek v 9,00
Bohoslužba - Milovati život a viděti dny dobré
OTHELLO aneb Kterak mouřenín z Benátek Desdemoně krásné panně dodudati dal - Putující královská šekspírtovská divadelní společnost Vincence Orfea Kočvary - Vašinky
VERNISÁŽ - Zdeněk Bernát

20. 7. začátek v 9,00
Bohoslužba - Ne stříbrem neb zlatem vykoupeni jste
JANA Z ARKU, BŮH A KAT - divadlo Commedia, Poprad, režie Vlado Benko

3. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - Že skrze zjevení oznámil mi tajemství
ARLEKINO VÉVODOU BRETAŇSKÝM aneb král leyr a jeho tři dcery neboli zkamenělý princ - Studio Dům, Brno, režie Hubert Krejčí

16. 8. začátek ve 20,00
ZBYNĚK HEJDA: BÁSNĚ - v přednesu Zbyňka Hejdy a Petra Oslzlého

17. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
DOBŘE TAK, ŽE JE SMRT NA SVĚTĚ - staré české pohádky vypráví a hraje Vlasta Chramostová, členka činohry Národního divadla, Praha, režie Luboš Pistorius

24. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba

v 14,30 Studánka Páně

ZDENĚK BERNÁT: OBRAZY - ARCHEOLOGIE PORTRÉTU
FOTOGRAFIE MIROSLAVA URBANA