27. 6. začátek ve 20,00
SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU - koncert

28. 6. začátek v 9,00
Bohoslužba - sbor u Salvátora v H. Dubenkách, káže S. Karásek
ROMEO A JULIE - Dočasná šejkspírovská společnost Jedličkova ústavu, Praha, režie Eva Slámová

11. 7. začátek v 20,00
OBRÁZKY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO - animované výtvarné divadlo, Václav Špale & spol.
V LABYRINTECH SVĚTA A LIDSKÉHO ŽIVLU - autorské čtení z knihy Petra Oslzlého, Jan Šimek - Příběhy soch
VIDEOPROJEKCE Petra Barana o Janu Šimkovi a filmu o Divadle Husa na provázku v Kodani

12. 7. začátek v 9,00
Bohoslužba - Jakou chválou můžeme se odvděčit za všecku tu radost?
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - divadlo Commedia, Poprad, režie Vlado Benko

1. 8. začátek v 20,00
AUTOBUS NA LINCE 21 - Vladimír Hauser, Divadlo Husa na provázku, Brno, režie Peter Scherhaufer

2. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - A pak bude Bůh všecko ve všem
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - hrají Jaroslav a Tereza Grygarovi, divadlo Barvy barvičky, Brno, režie Rostislav Pospíšil

8. 8. začátek v 20,00
A SLOVO SE STALO TĚLEM A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI - scénické čtení z Nového zákona připravil a účinkuje František Derfler, člen činohry Národního divadla, Brno

9. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - Kdo chodí s moudrými, bude moudrý
ABECEDA aneb Co se zdálo Alence pro děti a dospělé od 4 let - Výchovná dramatika neslyšících, Brno, režie Zoja Mikotová

16. 8. začátek v 9,00
Bohoslužba - On nám také vtiskl svou pečeť a dal nám do srdce svého ducha
ROBINSON - Studio Dům, Brno, režie Pavla Dombrovská

23. 8. začátek v 14,30
STUDÁNKA PÁNĚ - Shromáždění v lese na paměť zápasu o svobodu vyznání

FOTOGRAFIE - JINDŘICH ŠTREIT
OBJEKTY - ROSŤA POSPÍŠIL